Skip to main content

Sfeerimpressie Training Risk Coach sessie 2-17 mei door Gert-Jan van den Broek.

Na een historisch koud Pinksterweekend stond op 17 mei de tweede Riskvalues sessie op het programma. Waar in de eerste sessie vooral is ingegaan op de achtergrond en samenhang binnen deze vernieuwende risicomanagementaanpak, stond in deze sessie het onderwerp Vertrouwen op de agenda.

Voor de aanwezigen een onderwerp dat vooraf de nodige vraagtekens opriep, want: wat is vertrouwen dan? En hoe kun je hier nu iets mee op het gebied van risicomanagement?

Toen ook nog bleek dat de vertrouwde U-opstelling was vervangen door een cirkel van stoelen, en ook het traditionele voorstelrondje werd vervangen door een (veel leukere) werkwijze waarbij aan de hand van enkele originele vragen we ook daadwerkelijk in beweging moesten komen werd al snel duidelijk dat vertrouwen zeker tastbaar te maken is. Carole Beelen hield ons hierbij letterlijk en figuurlijk in beweging en zorgde daarmee voor een mooie aanloop voor Pauline Voortman, die ons meenam in de ontwikkeling van haar Trustscan. Op basis van haar promotieonderzoek naar vertrouwen tussen mensen in organisaties, heeft zij namelijk een aanpak ontwikkeld om vertrouwen te kunnen meten en daadwerkelijk tastbaar te maken. Waar vertrouwen normaal gesproken een behoorlijk containerbegrip blijft en het lastig is hiermee ‘aan de slag’ te gaan, kwam gedurende de presentaties (en vooral de boeiende discussies die dit opleverde) steeds meer inzicht in wat vertrouwen nu eigenlijk is en welke elementen hierop van invloed zijn. Hierbij wordt zowel gekeken naar de ‘harde’ als de ‘softe’ controls (overigens spreken we dankzij één van de participanten inmiddels alleen nog maar over de ‘harde’ en de ‘hardnekkige’ controls), maar vooral naar de menskant die hierbij natuurlijk essentieel is.

Dat hiermee de middag voorbijvloog, mag bijna voor zichzelf spreken en alhoewel het in een korte sfeerimpressie lastig onder woorden te brengen is heeft het voor ons allemaal voor veel inzicht gezorgd. Inzicht in wat vertrouwen is, hoe het werkt en vooral hoe je ermee ‘aan de slag’ kunt. Aan het eind van de middag was de gezamenlijke conclusie dan ook dat we met dit onderwerp een écht onderscheidend element toevoegen aan risicomanagement. In de komende sessies gaan we hier dan ook verder mee aan de slag.