Skip to main content

Gestructureerd werken aan risicomanagement

We leven in een tijd van compliance. Het zichtbaar voldoen aan de wet- en regelgeving is belangrijk. Organisaties “ontkomen er niet aan gestructureerd te werken aan risicomanagement. De vraag is of risicomanagement geld kost of geld oplevert? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de precieze betekenis en bedoeling van risicomanagement. Waar gaat het om? In de kern gaat het om het managen van de doelstellingen van de organisatie. En ja, er zijn altijd risico’s die het realiseren van de doelstellingen in gevaar brengen. De focus ligt vaak op de risico’s, de oorzaken van de risico’s en de te nemen maatregelen. Checklists invullen… De bedoeling raakt hierbij nogal eens ondergesneeuwd.

“Bij elke actie in een organisatie moet de vraag worden gesteld: helpt deze actie om de bedoeling te bereiken?”

De mens centraal

In de publieke sector is het gedachtegoed van de verdraaide organisatie populair. De boodschap is dat er drie werelden zijn: de bedoeling, de leefwereld en de systeemwereld. De systeemwereld is in de praktijk vaak leidend. Dat moet anders, de systeemwereld moet dienend zijn. In het verlengde hiervan moet de leefwereld, de mens centraal staan. En dit alles gericht op de bedoeling. Bij elke actie in een organisatie moet de vraag worden gesteld: helpt deze actie om de bedoeling te bereiken?

Risico’s hebben waarde

Ik ben registeraccountant. Dat betekent dat de systeemwereld mijn natuurlijke habitat is. De afgelopen jaren heb ik veel na kunnen denken over de verhouding tussen de systeemwereld en de bedoeling. Opdrachtgevers vragen mij hun risicomanagement te verbeteren. Dat doe ik met de bedoeling centraal en de systeemwereld dienend. Hoe? Dat is maatwerk. In mijn ogen hebben risico’s waarde. Vandaar dat wij onze manier van risicomanagement Riskvalues noemen. Hoe dat in de praktijk werkt? Bel mij en ik kom het vertellen.

Piet Klop, partner Riskvalues, powered by Vanberkel Professionals. Telefoon 06 55 853 293. Email p.klop@vbprofs.nl