Skip to main content

Conform de Wet Bescherming Klokkenluiders kunt u hier onze klokkenluidersregeling inzien. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan.

KlokkenluidersregelingKlokkenluidersregeling